Acupunctuur Amersfoort, acupuncturist Feng
Verantwoording en copyright

Chinese geneeskunde bestaat uit acupunctuur en kruidengeneeskunde
Yin en Yang
TCG versus WG
Chinese geneeskunde bestaat uit acupunctuur en kruidengeneeskunde
Acupunctuur pijnklachten vermoeidheid slaapstoornis spijsvertering migraine overgewicht hoge bloeddruk reuma

Volgens TCG komt ziekte doordat het yin-yang evenwicht in het menselijk lichaam of het yin-yang evenwicht tussen het menselijk lichaam en de externe omgeving wordt verstoord. Traditionele Chinese Geneeskunde legt de nadrukt op het elimineren van de oorzaken van de ziekte en legt daarmee de nadruk op het herstellen van de yin-yang balans. Zo wordt het immuunsysteem van het lichaam versterkt en wordt het innerlijk potentieel van het leven gestimuleerd.

In het begrip van ziekte zijn TCG en WG verschillend

Om specifiek uit te leggen waarom Chinese geneeskunde ziekten kan behandelen, moet men eerst begrijpen hoe Chinese geneeskunde artsen en Westerse geneeskunde artsen ziekten begrijpen. Volgens de Westerse geneeskunde is men niet ziek zolang er geen pathologische veranderingen zijn. Een eenvoudig voorbeeld: u voelt zich over het hele lichaam niet prettig, hebt hoofdpijn, geen eetlust, geen energie, last van slapeloosheid. Na bloedonderzoek zal de Westerse arts u vertellen dat u niet ziek bent, omdat er niets bij de indicatoren in het bloed pathologisch veranderd is. De Chinese geneeskunde arts zal u vertellen dat de interne balans in uw lichaam verstoord is, u in een toestand van ongezondheid bent en tijdige behandeling een gunstige keuze voor uw gezondheid zal zijn. Als de klachten door blijven ontwikkelen, kan er sprake zijn van pathologische verandering in indicatoren, maar dan is er al belangrijke tijd voor behandeling verloren gegaan. Volgens Chinese geneeskunde komt een overstroming vaak door een gaatje in de dam, dat niet op tijd ontdekt en hersteld is.

Dezelfde symptomen, maar waarom zijn er dan verschillende antwoorden? De belangrijkste reden is dat het Westerse begrip van ziekte niet hetzelfde is als die van de Chinese geneeskunde. Vanuit Westers gezichtspunt is er geen ziekte zolang de fysieke en chemische indicatoren in het lichaam niet veranderd zijn. Volgens de Chinese geneeskunde, wanneer door indringing van buiten door wind, kou, hitte, vocht, droogte, vuur, of van binnen door vreugde, woede, bezorgdheid, angst, verdriet,  de balans tussen yin en yang wordt verstoord, dan is dat een ongezonde toestand, of een ziekte toestand. Normaal gesproken, heeft het lichaam de functie van zelfregulering en kan het de onbalans tussen yin en yang zelf herstellen. Blijft deze onbalans bestaan buiten het gebied van zelfregulering en zelfherstel,  dan is het in ziektetoestand. Net zoals lente warm, zomer heet, herfst koel en winter koud is, zal normaal gesproken het niet altijd koud of altijd heet zijn, maar kan de natuur regelmatig worden aangepast en worden gedraaid.  Als koude of hitte blijft aanhouden, dan wordt het een natuurramp. Weerspiegeld in Chinese traditionele cultuur: als de harmonie verstoord is, dan komt er “kwaad”.

WG legt de nadruk op plaatselijke symptomen, TCG legt de nadruk op de gehele balans van het lichaam

Westerse geneeskunde behandeling is gericht op plaatselijke behandeling.  Westerse geneeskunde verdeelt het menselijk lichaam in verschillende secties vanuit anatomische oogpunt, waar de ziekte is, daar wordt behandeld, dus bij hoofdpijn, wordt het hoofd behandeld en bij pijn in de voet wordt de voet behandeld.

Chinese Geneeskunde behandelt het menselijk lichaam als een geheel, het menselijk lichaam, de aarde en het universum zijn een harmonieus geheel, de hele behandeling is er op gericht om het verstoorde evenwicht tussen yin en yang in het geheel  te vinden en te herstellen, zo wordt het doel van behandeling bereikt.

WG behandelt symptomen, TCG herstelt de balans tussen yin en yang

Westerse geneeskunde is gericht op de symptomen in het hele behandelingsproces. Het gebruiken van medicijnen en chirurgie zijn middelen om de symptomen van de ziekte te laten verdwijnen, zoals pijnstillers om pijn te bestrijden, anti-inflammatoire geneesmiddelen om de ontsteking te elimineren, de bloeddruk medicijnen om de bloeddruk te verlagen, chirurgie om een deel van de ontsteking en/of tumor weg te halen, zodat na behandeling van een ziekte de symptomen worden weggenomen, maar er mogelijk weer andere symptomen naar buiten komen of worden de symptomen slechts tijdelijk weggenomen en komen gemakkelijk weer terug. Het is  behandeling van symptomen en niet van de (oorzaak van de) ziekte zelf. Acute klachten zijn dan vaak chronische klachten geworden en zijn klachten uiteindelijk nog ernstiger geworden en worden er ook vaak meer klachten veroorzaakt naar mate medicijnen langduriger worden geslikt en de wortel van de klachten niet (op tijd) wordt behandeld.

TCG richt zich op de behandeling van de verstoorde balans tussen yin en yang en zoekt een harmonieuze toestand tussen interne en externe omgeving van het lichaam, of is gericht op behandeling van het verbeteren/herstellen van de interne omgeving van het menselijk lichaam.  

Chinese geneeskunde is gebaseerd op de filosofie dat "het menselijk lichaam, de aarde en het universum een harmonieus geheel is”. Door het verbeteren van de interne omgeving van het lichaam en het herstellen van de verstoorde balans tussen yin en yang in het lichaam, vormt er zich een harmonieuze toestand tussen interne omgeving en externe omgeving van het lichaam, zo wordt de behandeldoestelling van de Chinese geneeskunde bereikt. In normale toestand, in de toestand van evenwicht tussen yin en yang, zal de mens niet ziek worden. Wanneer het evenwicht tussen yin en yang in het lichaam verstoord raakt, zal het lichaam gemakkelijk worden beschadigd door pathogene factoren en zal men ziek worden. Daarom is de hele behandeling van Chinese geneeskunde er op gericht om het verstoorde evenwicht te vinden en te herstellen, zo wordt de ziekte van nature behandeld. Een dergelijke behandeling is de behandeling van het gehele lichaam en is de behandeling van de wortel van de ziekte!

Bijvoorbeeld, als er heel veel vissen zijn in een vijver, hoe kan men dan de vissen snel vernietigen? Westerse geneeskunde zal zich richten op de vissen, de vissen met een hengel vangen of een net of gebruik maken van explosieven. De Chinese geneeskunde richt zich niet op de vissen, maar vraagt zich af waarom de vissen in de vijver kunnen leven? Omdat in de vijver de voorwaarde is voor het leven van de vissen en als dus de voorwaarden in de vijver worden veranderd, kunnen vissen ook niet meer overleven in de vijver. Chinese geneeskunde kan het water uit de vijver weg laten lopen of de vijver leeg pompen, zodat de vissen vanzelf sterven, of als de vissen kunnen overleven door een geschikte water temperatuur en wat zuurstof, de water temperatuur veranderen en de zuurstof in het water verwijderen, zodat alle vissen natuurlijk ook doodgaan. 

Westerse geneeskunde behandelt de ziekte, eerst om de bacteriën, virussen te lokaliseren, en is daarna gericht tegen deze pathogene factoren met medicijnen. Maar de realiteit is dat de pathogene factoren sneller variëren dan de snelheid van de ontwikkeling van geneesmiddelen. Als men ze wil doden, zullen ze al het mogelijke doen om te variëren en dat brengt de moderne geneeskunde vaak in een dilemma.

Chinese geneeskunde weet niet precies wat de verwekker is, wil het ook niet  doden, maar door het verbeteren van de interne omgeving van het lichaam, het herstellen van de verstoorde balans tussen yin en yang in het lichaam en het herstel van de interne en externe omgeving van het lichaam in een toestand van harmonie, zodat de bacteriën, virussen in het lichaam niet langer kunnen overleven en ontwikkelen, wordt zo de behandeldoelstelling van de Chinese geneeskunde  bereikt. Daarom heeft de Chinese geneeskunde de bacterie of het virus niet direct dood gemaakt, maar kan het ziekten behandelen.

Bijvoorbeeld, om virale influenza, dysenterie, meningitis te behandelen, kan acupunctuur en/of kruidengeneeskunde worden gebruikt. De Westerse geneeskunde begrijpt niet waarom acupunctuur/kruiden het virus niet direct dood kunnen maken, maar dat het virus vanzelf dood gaat, terwijl het niet wordt geëlimineerd.

Laten we weer eens kijken hoe de Westerse geneeskunde en Chinese geneeskunde de veel voorkomende ziekten behandelen?

Westerse geneeskunde maakt gebruik van een operatie om b.v. een tumor weg te snijden, met vervolgens chemotherapie. Gebruikt vasodilatatoren om de bloeddruk te verlagen, bronchodilatoren om astma te behandelen, antidiabetica en insuline om diabetes te behandelen, stabilisatoren om slapeloosheid te behandelen, evenals hyperthyreoïdie, hypothyreoïdie, psoriasis, enz. In de ogen van Westerse geneeskunde zijn deze ziekten ongeneeslijk, en moet er levenslang medicatie worden gebruikt.

Hoe behandelt Chinese geneeskunde deze ziekten? Het laat geblokkeerde meridianen weer doorstromen, herstelt yin en yang tot er weer evenwicht is, verbetert weerstand, verandert de interne omgeving  die geschikt is voor ziekte, zodat de ziekte van nature wordt bestreden en weggenomen.

Een ander voorbeeld, een buitenlandse vrouw in de leeftijd van 34 jaar, ging naar China voor Chinese geneeskunde, en vroeg aan de dokter: "Kan Chinese geneeskunde cysten behandelen? Ik heb een linker eierstok cyste, kan ik die laten behandelen door de traditionele Chinese geneeskunde". De Chinese arts antwoordde, in theorie kan het groeien, maar het kan ook worden geëlimineerd. Waarom? Paddenstoelen kunnen groeien op een stuk hout, maar niet op een ijzeren plank. U mag zelf kiezen. Ze zei dat volgens de Westerse geneeskunde het niet kon worden opgelost, het zou moeten worden afgesneden. Ze ging terug naar eigen land voor een operatie. Zes maanden later, kwam ze opnieuw bij de Chinese arts. Ze zei: ik heb de linkerkant weg laten snijden, maar nu groeit het bij de rechterkant.  Ik ben pas 34 jaar oud, ik wil nog een kind. Ik wil niet de andere kant ook laten afsnijden. Ik wil nu de traditionele Chinese geneeskunde proberen.  Na drie maanden behandeling met Chinese geneeskunde, kwam ze terug na controle in eigen land en vertelde zij aan de Chinese arts dat de eierstokcyste aan de andere kant verdwenen was. Ze zei “Chinese geneeskunde is echt geweldig,  geen mes gebruikt, ook geen  operatie, hoe kon het verdwijnen?” De arts vertelde haar dat: Als er paddenstoelen op een stuk hout groeien en  men alleen de paddenstoelen verwijdert, zolang het nog steeds hout is, zullen er nog steeds paddenstoelen blijven groeien. Er zullen geen paddenstoelen meer komen als er geen hout meer is, of ook als je het zelfde stuk hout naar een woestijn verplaatst, zullen de paddenstoelen ook niet meer kunnen blijven groeien. Chinese geneeskunde heeft niet de paddenstoelen verwijderd door een operatie, maar de interne omgeving van jouw lichaam verbeterd, de interne omgeving, die geschikt was voor paddenstoelen veranderd, de onbalans tussen yin en yang in het lichaam hersteld, zodat de paddenstoelen van nature kleiner werden, van klein tot geen.

WG legt nadruk op medicijnen, TCG legt nadruk op eigen kracht van het lichaam

Westerse geneeskunde is afhankelijk van de kracht van medicijnen om de behandeldoelstelling te bereiken. Traditionele Chinese Geneeskunde is totaal anders, TCG heeft de focus op het herstellen van het evenwicht tussen yin en yang, richt zich op het herstellen van de interne omgeving van het lichaam, het triggeren, mobiliseren en het versterken van de weerstand van het lichaam. Doordat de eigen kracht van het lichaam wordt gemobiliseerd, kan het lichaam het beschadigde deel zelf repareren en de ziekte zelf behandelen. Dat is het grootste verschil tussen de Chinese en Westerse geneeskunde.

Als het menselijk lichaam de visvijver is, terwijl allerlei bacteriën en virussen de vissen in de visvijver zijn, dan bestaan in ons lichaam van boven naar beneden, van binnen naar buiten, veel verschillende bacteriën en virussen, omdat men natuurlijke lucht inademt, het natuurlijke water drinkt, het natuurlijke voedsel eet. De natuur geeft het recht op leven, en geeft ook bacteriën en virussen datzelfde recht op leven. Als het leven bestaat, dan is het leven redelijk om te bestaan. Waarom ben je niet ziek? Want je leeft in een vreedzame co-existentie met deze bacteriën en virussen. Wanneer u ziek wordt (is niet alleen de vraag hoeveel bacteriën en virussen er zijn) komt het meestal door je eigen (verzwakte) lichaamsconditie.  

Volgens de TCG theorie: “Als het lichaam voldoende qi/hoge weerstand heeft, dan zal men niet gemakkelijk ziek worden door pathogene factoren, anders betekent het dat men onvoldoende qi/lage weerstand heeft en wordt men gemakkelijk ziek”. Qi (spreek uit als tsji) in de Chinese geneeskunde betekent aan de ene kant energie, aan de andere kant, verwijst het naar de functionele activiteit van organen, ziekteresistentie en herstelvermogen van het lichaam, kort gezegd betekent qi weerstand. In de normale toestand, in de toestand van evenwicht van yin en yang, heeft het lichaam voldoende qi, en zullen bestaande virussen en bacteriën het lichaam niet veel schade toebrengen. Wanneer het evenwicht tussen yin en yang in het lichaam verstoord is, is de weerstand van het lichaam verlaagd en is het lichaam een voorwaarde geworden voor het overleven en de ontwikkeling van ziekte factoren, dan is men ziek geworden. Daarom herstelt de Chinese geneeskunde de yin-yang balans/verstoorde balans in het lichaam, verbetert de immuniteit van het lichaam, zo gaat de ziekte van nature over. Kortom, Chinese geneeskunde stimuleert je eigen lichaamskracht om de ziekte te bestrijden.

TCG denkt aan en benadrukt het evenwicht tussen yin en yang

Het fundamentele verschil tussen de Traditionele Chinese Geneeskunde en Westerse geneeskunde is dat TCG aan de "yin en yang balans" denkt en deze benadrukt. Volgens TCG komt ziekte doordat het yin-yang evenwicht in het menselijk lichaam of het  yin-yang evenwicht tussen het menselijk lichaam en de externe omgeving wordt verstoord.  WG behandelt slechts de plaatselijke symptomen en houdt geen rekening met de oorzaak van de ziekte. Daarom behandelt de Westerse geneeskunde alleen de symptomen, niet de ziekte. Traditionele Chinese Geneeskunde legt de nadrukt op het elimineren van de oorzaken van de ziekte, legt de nadruk op het herstellen van de yin-yang balans. Zo wordt het immuunsysteem van het lichaam versterkt en wordt het innerlijk potentieel van het leven gestimuleerd. Zo kan de schade aan het lichaam worden gerepareerd door de eigen kracht van het lichaam en wordt uiteindelijk de doelstelling van de medische behandeling bereikt. Wijze Chinese medische artsen houden na diagnose alleen oog voor herstel van de yin-yang balans, en zijn niet gefocust om de plaatselijke symptomen te elimineren, maar de symptomen van de ziekte verdwijnen vanzelf  na behandeling. Men kan zeggen dat Chinese geneeskunde het behandeldoel bereikt door behandeling van de mens als geheel, niet door de plaatselijke symptomen van de ziekte. Misschien is dit moeilijk te begrijpen en is dit het magische element van de Chinese geneeskunde. Het is het mechanisme van de Traditionele Chinese Geneeskunde om de ziekte te kunnen behandelen en alle ziekten te kunnen behandelen!

WG benadrukt behandeling, TCG benadrukt ondersteuning/lichaamsverzorging

Westerse geneeskunde benadrukt behandeling, maar verbetert niet de lichaamsconditie. Het is een passieve preventie van ziekten. De Traditionele Chinese Geneeskunde uit de traditionele Chinese cultuur legt, bij de behandeling van ziekten, grote nadruk op lichaamsverzorging, er is sprake van drie behandelingen, zeven verzorgingen, het is een actieve en positieve preventie van ziekten. De filosofie van Chinese geneeskunde is niet alleen om ziekten te behandelen, maar ook om mensen in hun hele leven in gezonde staat te kunnen houden, mensen minder of niet ziek te laten worden en van het leven goed te kunnen laten genieten! Het is ook het grote en fundamentele verschil tussen Traditionele Chinese geneeskunde en Westerse geneeskunde. 

Kortom, de traditionele Chinese geneeskunde is een wetenschap die gebaseerd is op de filosofie dat "het menselijk lichaam, de aarde en het universum een harmonieus geheel vormen” en gebruikt de yin-en-yang-theorie, om de status en patronen van het menselijk leven te bestuderen. Het richt zich op het verbeteren van de interne omgeving van het lichaam en het herstellen van de verstoorde balans in het lichaam en verbetert de immuniteit, zo gaat de ziekte van nature over.

Kortom, Chinese geneeskunde stimuleert je eigen lichaamskracht om de ziekte te bestrijden. Geschiedenis en praktijk hebben bewezen dat de Chinese geneeskunde ziekten kan bestrijden en behandelen, zelfs ernstige ziekten. In de toekomst zal Chinese geneeskunde nog verder door blijven ontwikkelen, worden geaccepteerd door steeds meer mensen over de hele wereld en zal de gezondheid van de mens nog beter van dienst kunnen zijn.

Home


       Chinatura Medica         Triangelstraat 66              3822 DJ  Amersfoort

 

Tel.: 033 - 4564693         info@chinatura-medica.com           K.v.K. nr.    52945723

©2011

info@chinatura-medica.com

中华自然医药堂

Medica

Chinatura

Alle klachten ontstaan door lichaam uit balans

Chinatura Medica brengt uw lichaam in balans

                                       Behandeling . Verzorging . Preventie

Preventie boven behandeling

Verzorging betekent lang leven

Wat is het fundamentele verschil tussen TCG en WG?

Het fundamentele verschil tussen de Traditionele Chinese Geneeskunde en Westerse Geneeskunde is dat TCG aan de "yin en yang balans" denkt en deze benadrukt en WG slechts de (plaatselijke) symptomen behandelt en geen of onvoldoende rekening met de oorzaak van de ziekte.

Wat is Chinese geneeskunde?

Wat betekent yin en yang?

Fundamenteel verschil TCG en WG

Bijzondere diagnosemethode